• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/04/13 ساعت 20:06

    این نخستین کاریکاتور تاریخ مطبوعات ایران است که ١١٦ سال پیش حسین موسوى، نقاش باشى آستان قدس رضوى با موضوع علت پیشرفت اروپا و عقب ماندگى ایران در روزنامه ادب منتشر کرده و هنوز هم تازه مى نماید