• من تهدید حسن #روحانی را پسندیدم. نفت ایران صادر نشود #نفت منطقه هم نباید صادر شود. کاش زودتر از اینها‌ به ‘زبانی که دنیا می‌فهمد’ حرف می‌زدند!