• مازیار ناظمی   maziaran@

    1397/04/13 ساعت 15:23

    گفت و گو به جای دعوا ! امروز تعدادی از هواداران استقلال آمدند جلوی وزارت اول شعار و اعتراض و بعد دعوتشون کردیم به گفت و گو ، آقای افتخاری مدیر عامل استقلال را هم دعوت کردیم ، نشستیم داخل… https://www.instagram.com/p/Bkzp۰OfhqC۲/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱d۲q۴iavvqv۵r …