• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/13 ساعت 16:43

    پرسیدم نگرانی اصلی‌ات چیه. گفت اینه که وقتی نوه‌ام بپرسه چرا اینقدر پیر شدی، هیچ جوابی ندارم بهش بدم چون هنوز هم هیچکس به خودم نگفته چرا ۴۰ ساله که مجوز ندارم. مصاحبه‌ام با #جوادیساری رو بخونید، که در اون درباره زندگی و ۴۰سال مجوز نداشتن حرف زده. http://۴۰cheragh.org/?p=۴۸۲۷