• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/04/13 ساعت 14:22

    می‌رسیم خونه به دخترم میگم،بدو دوش بگیر، بدو گوشیتو بزن به شارژ، بدو ناهار بخوریم، بدو‌لباسا رو‌بیار بشورم، بدو‌ یه چرتی بزنیم همه‌ی این بدوها چون تا برق هست!! طفلک میگه ببین چه استرسی گرفتیم. میگم نه سیاه نمایی نکن!در ادامه‌ی فعالیت‌های تابستانی و ورزش و اوقات فراغت دخترم !!