• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/04/13 ساعت 14:58

    پیام #سردار_سلیمانی به آقای #روحانی آنچه از بیانات شما مبنی بر اینکه اگر نفت ایران صادر نشود تضمینی برای صدور کل نفت منطقه نیست مایه مباهات و افتخار است … این همان دکتر روحانی است که می‌شناختیم … دست شما را برای ایراد این سخنان حکیمانه و به‌موقع می‌بوسم.