• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1397/04/13 ساعت 11:48

    برخی پزشکان متخصص در بیماری‌های زنان،هنوز بیماران را در گروه‌های۳ تا۴ نفره معاینه می‌کنند، برخی از پزشکان با ردیف کردن تعدادی دستیار که میزان دانش و تخصص‌شان معلوم نیست،معاینه و حتی تجویز دارو را به آنها می‌سپارند و حتی مهرشان را در اختیارشان می‌گذارند.
    #نظام_سلامت