• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/13 ساعت 00:27

    یعنی نصف شبی یه ربع من و نیکی شادی بعد گل گرفتیم برای زفقای کلمبیایی مون