• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/13 ساعت 14:00

    خیالبافی و رویا ساختن پناهگاه منه برای فرار از شرایطی که دوستش ندارم. یه جور استراحت انگار بری سفر. اما یه وقتا نمی‌تونم خیال ببافم و هرکاری می‌کنم سریع پرت می‌شم به واقعیت و این یعنی زور آنچه که هست خیلی زیاده. این یعنی خوب نیستم