• روزنامه پیروزی   PIROOZNEWS@

    1397/04/13 ساعت 16:07

    رییس کمیته بازاریابی سازمان لیگ: بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی دولت، #ارز_دولتی به باشگاه‌های فوتبال برای خرید بازیکن خارجی تعلق نمی‌گیرد