• زهرا هژبری   zhojabri_n@

    1397/04/13 ساعت 21:24

    سفیر #فرانسه به وزارت خارجه #ایران احضار شد #ایران با اعتراض شدید به حمایت #فرانسه از فعالیتهای گروهک تروریستی #منافقین تاکید کرد:نباید اجازه داد برخی جریانهای افراطی که دارای ماهیت تروریستی هستند-اگرچه کوچک و بی ارزش-در پناه اصل آزادی بیان به ترویج افراط گرایی و تروریسم بپردازند