• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/13 ساعت 16:19

    آدم خودش همه کار رو انجام بده و به کسی نگه چی به چیه راحت تره وقتی قراره هربار بشنوی خودت یه کاریش بکن، خودت بپرس، خودت حواست باشه، خودت برو پیگیری کن و …. فقط هربار یه تو چی کاره‌ای پس میاد توی ذهنم!