• محمود صادقی؛ از دفتر #رهبری پیغام داده‌اند که با لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم مشکلی ندارند(CFT)/ برخی‌ها ندانسته در زمین #ترامپ بازی کردند