• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/13 ساعت 14:58

    تغییر ساعت کار ادارات موجب نگرانی کارمندانی شده است که با وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و‌مترو رفت و امد می‌کنند. امیدوارم شهرداری تهران هماهنگی‌های لازم در این زمینه را انجام دهد. @hojjat_nazari @MjHaghshenas @AfshaniMedia