• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/13 ساعت 21:59

    سخنگوی وزارت خارجه:در پی دستگیری یکی از دیپلماتهای کشورمان در کشور #آلمان که به درخواست پلیس #فرانسه صورت گرفته است، سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب سفیر) به وزارت امور خارجه فراخوانده شدند