• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/13 ساعت 18:41

    معرفی می‌کنم استاد یامین‌پور ، خیز کرده برای نشستن روی صندلی مدیریت شبکه دوم سیما! احتمالا بچه‌هامون جای کارتون باید به وقت جام ببینند