• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/13 ساعت 11:15

    به نظر می‌رسد که #فیلترینگ دیگر با سیاست‌های پیشین اتفاق نمی‌افتد چراکه همه می‌دانند #فیلترشکن یک ابزار نسبتا عمومی شده. شاید هدف از این کار این باشد که بخشی از جامعه در جریان روند اتفاقات جاری در کشور قرار نگیرند که البته آنهم دیگر ممکن نیست …