• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/13 ساعت 10:38

    در خلق ثروت لنگ می‌زنیم که این مسئله صرفاً در تولید نیست برای نمونه در بخش #کشاورزی بالای ۹۰درصد آب مصرف میشود چون از آن استفاده بهینه نمی‌کنیم.باید آبیاری به قطره‌ای وتحت فشار تبدیل شود. در اینصورت هزینه #آب کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری درکشاورزی تا ۳برابر بالا می‌رود