• #حاج_قاسم و همه دیگرانی که سخنان #روحانی را ستوده اند نه معتقدند او یک شبه عوض شده و نه احتمال چرخش و تغییر او را منتفی دانسته اند، همه داستان این است که در حالی که #امریکا دنبال رهبری برای سردادن ندای سازش در ایران می‌گردد، او ‘فعلا’ از ایفای این نقش خودداری کرده است. همین!