• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/04/13 ساعت 07:40

    موضوع پیگیری برخی برای «فیلتر» سرویسهای مختلف اینترنتی تازگی ندارد. «رفع فیلتر» توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد. آنچه تازگی دارد طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری #شفاف_سازی سوءاستفاده کنندگان ارزی اخیر است