• روزنامه پیروزی   PIROOZNEWS@

    1397/04/12 ساعت 19:14

    هوادار معروف برزیلی ازسال ۹۰ همه جام‌های جهانی رارفته، اما ۱ سال بعد ازجام جهانی برزیل فوت کرد.پسر وی بااین کلاه به روسیه آمده تایاد و خاطره‌ پدرش رازنده کند #WorldCup #جام_جهانی_۲۰۱۸