• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/12 ساعت 23:31

    #استقلال نصف شب بیانیه داده که وزیر ورزش خیلی خوبه ، به شایعات توجه نکنین ماجرا چیه؟ جایی گفتن جمع شین جلوی وزارت ورزش؟ الان تو #پندار_تایم جای بازیکن خریدن بیانیه می‌دن؟