• علیرضا نجف زاده   ARNAJAFZADEH@

    1397/04/12 ساعت 14:17

    چهارشنبه شب بهمراه جمعی از بازیگران در پردیس کوروش میزبان شمائیم. #سینما #علیرضانجف_زاده mohammadhosein_latifi raanaazadi hengamehamidzadeh pourarababolfazl pouriapoursorkh… https://www.instagram.com/p/Bkw۸۰۲vhk۶u/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱nzh۰x۶csvrmb …