• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/12 ساعت 14:21

    «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری خواه آمریکایی با حضور در شهر منبج در شمال #سوریه ماندن نظامیان این کشور را مهم دانست و خروج نظامیان از سوریه را وحشتناک توصیف کرد