• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/12 ساعت 12:20

    به نظر شما در این مقطع حساس کنونی : آقا زاده‌ها از اون ور آب، ریال می‌فرستن برای پدرشون؟ یا پدرشون از این ور دلار می‌فرسته برای پسرشون؟!