• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/12 ساعت 23:25

    بازرسان سازمان بین‌المللی #انرژی_اتمی در اقدامی غیرمعمول و غیرمتعارف از دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت بازدید و از آن نمونه‌برداری کردند.