• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/12 ساعت 22:17

    #بانک_مرکزی برای سفرهای تفریحی و احتمالا کاری که ممکن است حداکثر یک هفته و یا ۱۰ روز باشد، ۵۰۰ یورو و ۱۰۰۰ یورو #ارز مسافرتی در نظر گرفته اما برای زیارت خانه خدا و بارگاه ائمه اطهار، ۲۰۰ یورو …!