• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/04/12 ساعت 00:27

    شجاعت و کلاس بالاى فوتبال سامورایى‌ها در مقابل یکى از بهترین تیمهاى جام فوتبالى فراتر از آسیا یکى از بهترین نیمه هاى جام تا اینجا