• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/12 ساعت 11:49

    دوستی آمریکایی فقط حمله به هواپیمای مسافربری ایران! ۳۰ سال از ۱۲ تیر ۱۳۶۷ گذشت.