• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/11 ساعت 10:30

    این در حالی است که آمریکا از ابتدای درگیری #سوریه اسد را مقصر درگیری‌های می‌دانست و برای برکناری او پافشاری می‌کرد