• این توئیت یحیا رو می‌خوانم و به خودم فکر می‌کنم. به سه مجله و دو روزنامه‌ای که در این ۹ سال با تمام توان‌م راه‌اندازی کردم و جز یکی، حالا هیچ‌کدام حتا وجود خارجی هم ندارند. روزنامه‌نگاری در ایران شغل سختی نیست، شغل غمگینی‌ست.