• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/11 ساعت 00:37

    با توجه به برخی نزاع‌های لفظی، به نظر میرسه دولت، دو لت شده