• با مردم حرف بزنید، دستی به سر و گوش #تل_آویو و #ریاض بکشید، تیم اقتصادی دولت را بفرستید منزل، و مدتی در جنوب کشور بیتوته کنید، مشکل حل می‌شود.