• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/11 ساعت 12:58

    سر سوزن انسولین مارک پن که توی بعضی انجمن‌های دیابت با عنوان نازک و بدون درد براش تبلیغ می‌شه موقعی که تزریق می‌کنی قرچ توی پوست صدا می‌ده و فرو می‌ره و معمولا درد داره حتی وقتی نو باشه! عذاب ما رو بیشتر نکنین بابا!