• آمار داده شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) تجمعی است. مثلا آمار مرگ و میر ناشی از #آلودگی_هوا در #استرالیا بخشی از مجموع تلفات منطقه اقیانوسیه غربی است که شامل کشوری مثل #چین هم می‌شود. نمودار می‌گوید مجموعا دو میلیون نفر در اقیانوسیه غربی می‌میرند نه در استرالیا به تنهایی.