• امیر پورمند   amirpourmand@

    1397/04/11 ساعت 23:07

    بهتره از خودمون شروع کنیم و در رژیم غذاییمون تغییر ایجاد کنیم …کمتر برنج بخوریم و یا هندوانه نخریم …شاید آب کمتری مصرف بشه