• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/11 ساعت 19:34

    احتمال مردن تو زندان داره از احتمال مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی تو عید بیشتر میشه