• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/11 ساعت 01:54

    ما رو از چی می‌ترسونید؟ ما نسلی هستیم که کتاب حل تمرینات هم جزء کتاب‌های ممنوعه‌مون بود.