• اصلاح طلبی که روزگاری آدرس #تحریم به #امریکا میداد و حالا شده سخنگوی #نتانیاهو، از کل رنج اقتصادی مردم این را فهمیده که باید حصر، رفع، و نظارت استصوابی، ملغی شود! این هم که بالا تا پایین دولت دست آقایان است البته ربطی به اقتصاد ندارد!