• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/10 ساعت 09:14

    توی آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان، هر چند دقیقه یکی فریاد میزنه «بچه‌ها تشنه‌ان، دارن می‌سوزن». اونا همه تلاششون رو کردن ولی انگار نشد. هنوزم «بچه‌ها تشنه‌ان، دارن می‌سوزن» #خرمشهر #بی_آبی #آبادان #آب