• سالانه چند نفر بر اثر #آلودگی_هوا در نقاط مختلف جهان می‌میرند؟ پ.ن: آمارها تجمعی هستند. به طور مثال، طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، مجموعا سیصد هزار نفر در سال در کل قاره آمریکا بر اثر آلودگی هوا (هم در فضای باز و هم در فضای بسته) می‌میرند.