• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/10 ساعت 23:14

    گاهی تردید دارم توی بیان شغلم. میترسم به شوخی بشنوم «دروغ جدید چی داری؟». یه شوخی که تهش جدیت آزاردهنده و بی‌اعتمادی عمیقی به رسانه‌های داخلی وجود داره. واقعا ببینیم چیکار کردیم یا چیکار نکردیم یا چیکار کردن باهامون که به چشم یک مشت دروغگوی مفت‌خور کاسب بهمون نگاه میشه.