• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/04/10 ساعت 10:11

    آمریکاییها و متحدان غربی- عربی اش با شش لشکر و مدرن‌ترین تجهیزات جنگی به الحدیده حمله کردند و طی دو هفته با ۳۰۰۰ نفر کشته و ۵۰۰۰ نفر زخمی و ۳۰۰ اسیر و ۱۰۰۰۰نفر محاصره از انصار الله #یمن شکست خوردند؛ این معنای ایمان و مقاومت است اگر غربزدگان بفهمند. #coalitionCrimesInHodeidah