• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/04/10 ساعت 21:40

    یک #زندانی با بالگرد از زندانی در #فرانسه فرار کرد/ یک #دزد سابقه دار با یک فروند بالگرد کوچک از زندانی در فرانسه فرار کرد، او یک بار دیگر هم در سال ۲۰۱۳ از زندان فرار کرده بود http://tn.ai/۱۷۶۵۴۰۰