• سه توئیت بالا را در یادداشت صفحه‌ی نخست @۷sobh امروز باز کرده‌ام. در این یادداشت سعی کردم توضیح دهم اصرار همه‌ی این سالیان در خارج‌کردن سینمای ایران از گل‌خانه و پیوستن به اکران جهانی چه ثمراتی برای این سینما و بیش‌تر از آن برای مخاطبان ایرانی دارد.