• روزنامه خبر ورزشی   khabar_varzeshi@

    1397/04/10 ساعت 01:14

    حسن #تفتیان سریع‌ترین مرد ایران با رکورد ۱۰.۰۳ نایب قهرمان لیگ الماس شد و رکورد ملی ماده ۱۰۰ متر ایران را شکست.