• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/10 ساعت 00:53

    در مقطع حساس کنونی به نظرم بد نیست روبیکا و هفت هشتاد به یاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بشتابند!