• شنیدم بیانیه سیاسی تداوم #برجام با #اروپا نهایی شده و دنبال نشست مشترک وزرای خارجه برای اعلام آنند. یک مختصر ملت را هم در جریان بگذارند راه دوری نمی‌رود.