• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/10 ساعت 21:23

    نتیجه می‌گیریم اسپانیا و پرتغال با این بازی‌ها و این نتیجه‌ها فقط مرض داشتن ما صعود نکنیم!