• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/10 ساعت 23:33

    بخشنامه دادن که اداره‌های دولتی فقط تا ساعت یک و نیم می‌تونن کولر روشن کنن! بابا گرما از یک و نیم تازه اوج می‌گیره. این چه دستوریه واقعا؟!